تبلیغات
*****عاشــــــــــق خـــائن***** - بـــــردار و بـــــرو

*****عاشــــــــــق خـــائن*****

بـــــردار و بـــــرو

تمـــــام شـــــد…

این هم از “خـــــیـــــالـــــتـــــ”

بـــــردار و بـــــرو...

شـــــایـــــد بـــــاز بخواهـــــی به کســـــی “هـــــدیـــــه اشـــــ” بدهـــــی…

ســـــال دیگریست امســـــال!!![ شنبه 25 آبان 1392 ] [ 02:55 ب.ظ ] [ رویــــا ] [ نظرات() ]